Winkelwagen Geen artikelen - € 0,00

Wijzigingen in het aangiftebiljet IB en VPB 2011

De ontwikkelaars van fiscale software hebben inmiddels de specificaties ontvangen van het aangiftebericht zoals dat voor de aangifte IB 2011 en Vpb 2011 gebruikt moet gaan worden.

De wijzigingen die deels voortvloeien uit nieuwe  wetgeving zijn:

Fiscale partnersituatie

De fiscale partnersituatie wordt via enkele nieuwe ja/nee vragen bepaald. Bij samenwoners wordt gevraagd of wordt voldaan aan één of meer van de volgende voorwaarden:

  • er is een notarieel samenlevingscontract
  • er is een gezamenlijk kind of een van beiden heeft het kind van de ander erkend
  • de samenwoners zijn partners in een pensioenregeling
  • de samenwoners bezitten samen een eigen woning

Als de samenwoners ook nog op hetzelfde adres zijn ingeschreven, zijn ze fiscaal partner van elkaar. Als ze niet het hele jaar op hetzelfde adres zijn ingeschreven kunnen ze kiezen voor fiscaal jaarpartnerschap.

Gehuwden zijn fiscaal partner. Als ze duurzaam gescheiden leven blijven ze fiscaal partner, tenzij ze niet meer op hetzelfde adres zijn ingeschreven én er een verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend (de datum van dit verzoek wordt in de aangifte gevraagd). Lees meer over de gevolgen van Fiscaal partnerschap.

Rubriek Afkoopsommen

De vorig jaar geïntroduceerde rubriek 'Afkoopsommen pensioenen' is weer vervallen.

Lijfrentepremies

Tot 2010 kon u op het aangiftebiljet een verzoek doen om lijfrentepremies die ná afloop van het aangiftejaar (tot uiterlijk 1 april) betaald waren, af te trekken. Deze regeling geldt alleen nog voor lijfrentepremies die ondernemers na afloop van het aangiftejaar betalen in verband met de afwikkeling van de oudedagsreserve en staking (tot uiterlijk 1 juli van het volgende jaar).

Eén peildatum

Het voordeel uit sparen en beleggen in box 3 wordt vanaf 2011 uitsluitend berekend over de bezittingen en schulden per 1 januari van het jaar. Er is dus maar één peildatum, de standen per 31 december hoeven niet meer te worden ingevuld. De tijdsevenredige berekening bij overlijden is vervallen, voor de belastingplichtige die in de loop van 2011 is overleden geldt hetzelfde tarief in box 3 als voor anderen. 

Alleen voor personen die (een deel van het jaar) in het buitenland woonden kan een tijdsevenredige berekening van de rendementsgrondslag per bezitting (! nieuw) gelden. De preciese uitwerking daarvan is tamelijk ingewikkeld.

Vrijstelling beleggingen

De aparte onbeperkte vrijstelling voor groene beleggingen en de daarmee samenhangende heffingskorting zijn vervallen. Deze maken nu deel uit van de overige maatschappelijke beleggingen.

Heffingskortingen voor ouders

De heffingskortingen voor ouders zijn aangepast aan nieuwe wetgeving. De aanvullende alleenstaande ouderkorting is vervallen als aparte heffingskorting, en is met ingang van 2011 samengevoegd met de alleenstaande ouderkorting.

ZVW

Bij de ZVW-vraag is het mogelijk om apart het loon van de deelvisser op te geven.

Winst uit onderneming

Bij de jaarstukken IB is het mogelijk gemaakt om de benodigde bijlage voor agrarische ondernemingen bij het particperen in meer dan één onderneming meerdere keren in te sturen. Met deze toevoeging is een onbedoelde slordigheid in het bericht van vorig jaar hersteld.

Vpb-biljet 2011

De verandering voor het Vpb-biljet zijn gering, maar een is een subtiele wijziging. De volgende instructie ontbrak vorig jaar, wellicht omdat men toen het verzenden van commerciële cijfers onmogelijk heeft gemaakt, maar luidt nu:
"Een aangifte van een fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting bevat – naast de geconsolideerde fiscale gegevens – ook de vennootschappelijke (lees: commerciële) gegevens van elk in de fiscale eenheid betrokken lichaam."Uw naam:
Uw e-mailadres:
Naam ontvanger:
E-mailadres ontvanger:
  Doorsturen

2 reactie(s)

eJjohSWjVuJRkCN - 23 sep. 06:32

ik wil een afspraak maken

h.a.henriquez - 06 mrt. 15:00

Reageer op dit artikel

*
*
*

Plaats mijn reactie

Aart van den Brink

Hoofdredacteur fiscale software.

Meer blogs van deze auteur