Winkelwagen Geen artikelen - € 0,00

Inkomensafhankelijke zorgpremie

Huishoudens met een bovenmodaal inkomen moeten meer zorgpremie gaan betalen dan de lage inkomensgroepen. Dat zei Roger van Boxtel, topman van zorgverzekeraar Menzis woensdag in het ochtendprogramma van WNL. De bijdrage wordt nu berekend over inkomens tot een maximum ruim 33.000 euro. Als het aan Van Boxtel ligt gaat dat maximum omhoog.

Lagere inkomens ontzien

Volgens Van Boxtel zijn de verhoudingen zoek. Iemand die 10.000 euro per maand verdient, betaalt maar 70 euro premie meer dan iemand die rond moet komen van 2300 euro per maand. Als de hogere inkomens meer eigen bijdrage betalen, kunnen de lagere inkomens worden ontzien, luidt zijn redenering.

Belastingstelsel aanpassen

Van Boxtel wil dat minister De Jager van Financiën het belastingstelsel gaat aanpassen. De aanpassing zou inhouden dat het inkomensafhankelijke deel van de zorgpremie in de toekomst niet alleen over de eerste twee belastingschijven wordt geheven, maar ook het inkomen in de derde schijf gaat meebepalen wat een huishouden betaalt voor zijn zorgpolis.

Premiestijgingen

Van Boxtel zei verder dan premiestijgingen de komende jaren onvermijdelijk zijn. De kosten van de zorg stijgen door onder meer de vergrijzing. Bovendien wil de Europese Commissie dat zorgverzekeraars meer eigen vermogen opbouwen.

Menzis en Zilveren Kruis Achmea maakten hun premies voor 2011 woensdag bekend. Bij beide verzekeraars stijgt de basispremie volgend jaar met 120 euro. Eerder werd al bekend dat verzekerden van CZ volgend jaar 129 euro meer gaan betalen. De premiestijging bij VGZ bedraagt 98 euro.Uw naam:
Uw e-mailadres:
Naam ontvanger:
E-mailadres ontvanger:
  Doorsturen

13 reactie(s)

Het toepassen op inkomens. Maar beter toepassen bij mensen met veel vermogen. Gezien dit mensen zijn die meestal geen inkomen uit arbeid hebben.

F. Snelders - 11 nov. 11:03

Voorstel: Stuur alle inkomens én pensioenen rechtstreeks naar de staaT De staaT verstrekt eenieder per dag een broodje en een toetje. Een gezonde ontwikkeling Geen bet(er)weters in Den Haag meer nodig.

Pjotr - 09 nov. 11:31

Ik vind het de omgedraaide wereld. Waarom vraagt men zich niet eens af hoe het komt dat de zorg zo duur is? Zorginstellingen zijn over het algemeen topzwaar, medicijnen vaak veel te duur, apparatuur wordt niet efficient benut (dure mri-scans die na 17.00 uur en in het weekend niet gebruikt worden bijv.), artsen die nog vaak veel te veel declareren. Dat is volgens mij wat de zorg zo duur maakt en waardoor premies maar steeds omhoog moeten. Ik zit zelf in de lagere inkomensklasse, maar van mij hoeven de hogere inkomens niet meer te betalen. Zij hebben wel meer invloed en kunnen die misschien eens aanwenden om de scheefgroei echt aan de kaak te stellen. Maar dan is het cirkeltje misschien weer te rond (hogere inkomens die tegen collega-hogere inkomens moeten zeggen dat het anders moet? nee, dan maar niet....??; o.k. dan moeten de hogere inkomens toch maar zorgpremie naar inkomen betalen?)

D. - 08 nov. 09:16

Een onzinnig voorstel: het betekent dat in de derde schijf (die alleen nog uit heffing I.B. bestaat à 42%) daar nog eens 7,2% bij komt,. zodat je eigenlijk vanaf de derde schijf al bijna de helft van je inkomen wegbrengt naar de algemene middelen en een algemeen volksverzekeringsfonds (want dat IS de ZvW sinds de afschaffing particulier/ziekenfonds feitelijk). Nog bonter maakte Anges Jongerius het tijdens de AOW-discussie, die ook nog es voorstelde om de premie AWBZ (2010: 12,15%) in de derde en vierde schijf te laten doorlopen, omdat mensen die boven de tweede schijf verdienen ook van AWBZ-diensten gebruik maken. Dat laatste is op zich waar, maar ze realiseert zich niet dat je dan bijv. in de derde schijf 61,35% (42 + 7,2 + 12,15) aan I.B. en premies volksverzekeringen gaat betalen, en in de vierde schijf (met een I.B.-% van 52): 71,35% Emigreer dan maar naar Zwitserland of zo. De belastingdruk en de inkomensdichtheid zijn in Nederland al erg groot. Wel is het goed om ons te realiseren dat de zorg (zowel de reguliere als de bijzondere: de AWBZ) steeds meer onbetaalbaar zal worden. Maar om dat via een zo rigide heffing bij de middeninkomens proberen op te lossen, is niet n.m.m. niet wenselijk. ik denk dat, nu het onderscheid I.B.-heffing en heffing volksverzekeringen steeds meer vervaagt, we naar een één loonheffingspercentage toe moeten, waarin zowel de I.B. als de premies volksverzekeringen als de premie ZvW verdisconteerd zijn. Dat wordt dan het % voor de inkomens vanaf het minimumloon tot aan bijv. € 75.000,00. Verlaag dit % voor de mensen die onder het minimumloon verdienen/of een uitkering ontvangen, en verhoog dit % voor diegenen die boven de € 75.000,00 verdienen. Door dit laatste behoud je toch de solidariteit in het stelsel van I.B. en de premies volksverzekeringen. Aan het C.P.B. om die percentages te berekenen, zodat we tot een nagenoeg gelijke belastingopbrengst komen als nu voor de Inkomstenbelastingen premies volksverzekeringen en premies ZvW apart.

Ernst Clemens - 05 nov. 16:33

Als er dan weer eens een inkomensafhankelijke belasting/premie moet worden geheven, ga dan eens uit van het inkomen na alle belastingen en premies. Anders wordt het m.i. onrechtvaardig. Er komen zo een hoop lasten op een paar schouders.

ID - 05 nov. 12:26

Dit voorstel kan Menzis voor haar klanten in 2011 al invoeren en dan in december 2011 evalueren.

Cor - 04 nov. 20:48

Deze topman van Menzis vergeet blijkbaar dat de lage inkomens momenteel al heel weinig bijdragen. Onder meer door de zorgtoeslag. Het zou beter zijn als de man eens verstand zou hebben van bestrijding van fraude. Bepaalde lagere inkomens kosten significant meer dan het gemiddelde. Volgens een landelijk dagblad een twee jaar geleden is er een hele grote groep die drie en half keer zoveel kost. (Dat waren hier niet de ouderen. N.B.) Ik vermoed nu daarom dat de topman drie en half keer zoveel salaris krijgt dan hij zou mogen verdienen. De man kan zich blijkbaar niet normaal waar maken. Vandaar de nodige demagogie. Voorlopig gaat Nederland door om algemeen met achtergebleven apparatuur te opereren. Waaraan dat ligt, weet zo'n topman natuurlijk nooit. Daarom is topman spelen ook zo moeilijk. Te meer als je politiek van zo'n bescheten partij bent. Wanneer gaan die lui, zoals beloofd, eens emigreren in plaats van een groot deel van de bevolking alleen maar te pesten?

Kuiper - 04 nov. 16:40

Absurd idee. Van Boxtel wil buiten de regeringspartijen ook graag scoren.Nivellering mag nooit via premies plaatsvinden. Het schijventarief geeft al meer dan voldoende nivellering.Laten de ex regeringsministers etc. maar een baan kiezen, waarin ze minder verdienen dan in de Kamer.KIJK naar zakkenvullers, zoals KOK en BOS.

van Beek,P. - 04 nov. 14:04

Nu ook al inkomenspolitiek via de zorgverzekering? Laten we terug gaan naar het ziekenfonds en de particuliere verzekering!

Henk - 04 nov. 12:23

Ondanks dat ik geen hoog inkomen heb, vind ik dit een wel erg links standpunt daar er al erg veel naar inkomen wordt belast en je daar niet eeuwig mee verder kunt gaan. Solidaritei is een rekbaar begrip maar op zeker moment is de rek eruit

Ad van Bree - 04 nov. 12:19

Natuurlijk eens met van Boxtel. het zou alleen prettiger zijn geweest als het uit die hogere inkomensgroep zelf was opgevoerd als zijnde solidariteit.

Staman - 04 nov. 11:33

ja, goed idee!

Gitta - 04 nov. 10:56

Het zou een enorme stap in de goede richting zijn voor de lagere inkomens. Solidariteit in de zorg.

Theo - 04 nov. 10:42

Reageer op dit artikel

*
*
*
Plaats mijn reactie

Thema Belastingplan 2014

Wat voor kansen biedt het Belastingplan 2014? Bijvoorbeeld van een familielid of van een derde een schenking ontvangen van maximaal €100.000 belastingvrij? Lees het in het thema Belastingplan 2014>>

Elsevier Nextens: Join the cloud

Met Elsevier Nextens kunt u voortaan altijd en overal online bij uw aangifteprogramma's en adviestools. Bekijk het filmpje>>