Winkelwagen Geen artikelen - € 0,00

Gevolgen nieuwe vakantiewetgeving per 2012

Per 1 januari 2012 geldt in Nederland een nieuwe vakantiewet. De vervaltermijn van vakantiedagen gaat omlaag. De opbouw van vakantie bij ziekte/arbeidsongeschiktheid wordt gelijkgetrokken aan niet-zieke werknemers.

Vakantiedagen opnemen

De nieuwe wet regelt dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen (20 dagen bij een fulltime baan) binnen anderhalf jaar moeten opnemen. Oftewel niet opgenomen wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het einde van het kalenderjaar. De vervaltermijn geldt niet voor werknemers die redelijkerwijs niet in staat zijn geweest vakantie op te nemen. Werkgever(s) en werknemer(s) kunnen in onderling overleg besluiten de termijn te verlengen.

Zwangerschapsverlof

In de nieuwe vakantiewetgeving is geen uitzondering op de vervaltermijn van zes maanden opgenomen voor werkneemsters met zwangerschapsverlof. Zwangerschap is niet benoemd als situatie waarin de werknemer redelijkerwijs niet in staat is geweest om zijn wettelijke vakantiedagen op te nemen. Wie met zwangerschapsverlof is, moet de opgebouwde dagen dus snel daarna opnemen om te voorkomen dat ze vervallen.

Vakantie tijdens ziekte

Naast de opbouw wijzigt de wet ook als het gaat om het opnemen van vakantie tijdens ziekte. Dat kan nodig zijn om niet beschikbaar te hoeven zijn voor controle of uit te rusten van re-integratie. Voorheen lag het aan een afspraak tussen werkgever en werknemer hoeveel vakantiedagen er werden afgeschreven. De wet stelt dat de gebruikte vakantiedagen volledig worden afgeschreven.

Buiten regeling

Extra vakantiedagen vallen buiten de nieuwe regeling. Voor deze dagen blijft een verjaringstermijn van vijf jaar gelden.

Verlofadministratie

Werkgevers moeten letten op de verlofadministratie. Tussen 2012 en 2017 zijn er drie soorten vakantiedagen. De dagen opgebouwd voor 2012 (vervaltermijn maximaal 5 jaar), wettelijk minimum aantal vakantiedagen (vervaltermijn 6 maanden), en bovenwettelijke vakantiedagen (5 jaar). Het wettelijke vakantiesaldo is te berekenen door de wekelijkse arbeidsduur met vier te vermenigvuldigen. Iemand die 40 uur werkt heeft dus 160 wettelijke vakantie uren.Uw naam:
Uw e-mailadres:
Naam ontvanger:
E-mailadres ontvanger:
  Doorsturen

32 reactie(s)

mijn man werkt het hele jaar 42,5uur per week( contract is 37,86) om vakantieuren op te bouwen (concierge MBO). Hij is in juni geopereerd en is in september halve dagen weer gaan werken. Dus de opgebouwde vakantie heeft hij niet genoten. Zijn werkgever zegt dat de uren niet uitbetaald kunnen worden, en bij de gratie gods krijgt hij 1 weekje vakantie. Terwijl hij recht heeft op 6. Waar kan ik vinden of dit volgens de wet mag ja of nee?

Ineke - 27 nov. 15:54

Hallo , heb een vraagje Mijn werkgever wil mij verplichten om elke week 1 dag extra vrij te moeten nemen om zo mijn bovenwettelijke op te laten nemen.Ik heb er natuurlijk niks aan. Ik pak liever 2 weken vrij bv. Mag dat zo?

Irena - 19 aug. 07:39

kan iemand mij vertellen waar ik informatie kan vinden wettelijk van "minuren"? contract van 30 uur maar werkgever laat me er maar 25 werken en nu wil hij dat ik het inhaal.

vraagje - 13 feb. 16:38

Mijn werkgever heeft geen CAO, in maart 2013 word ik 64 jaar, op hoeveel snipperdagen heb wettelijk recht. Vriendelijke groeten Peter Hanssen

peter hanssen - 17 nov. 14:51

@ Carina d.d. 21/8: Tenzij een CAO iets anders aangeeft geldt er een verjaringstermijn voor de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen t/m 2011 plus voor de bovenwettelijke dagen vanaf 1-1- 2012 opgebouwd van 5 jaar. De wettelijke dagen vanaf 1-1-2012 opgebouwd vervallen 6 maanden na het ontstaansjaar tenzij u daar met uw werkgever andere afspraken over maakt, danwel uw werkgever u niet in staat heeft gesteld ze te genieten. Als u dus na mrt 2013 uw wettelijke dagen van 2012 op wilt nemen en de werkgever zegt daar steeds nee tegen vervallen ze niet na 1 juli 2013. Ga dus in overleg met de werkgever over het grote saldo en het gaan genieten ervan. Zonder uw instemming mogen de bovenwettelijke dagen overigens niet tijdens het dienstverband in geld worden uitgekeerd (voor de wettelijke dagen geldt een wettelijk verbod tot uitbetaling tijdens het dienstverband). Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 29-8-2012

Hans van Dongen - 29 aug. 15:56

goedendag ik heb een vraag, ik heb bij mijn werkgever nog 280 verlofuren staan, maar nu komt het, door fysiek zwaar werk hebben ze mij 100% ziek gemeld ivm met mijn zwangersschap ik was net 14 wkn zwanger en ze hadden geen vervangend werk. ik kan dus mijn verlofuren niet oppakken en wil ze niet uitbetaald hebben mag ik na mijn zwangerschapverlof deze uren in 1 keer oppakken zodat deze niet uitbetaald worden probleem is alleen gaat daar de werkgever mee akkoord, of als mijn werkgever er mee instem er langer over doen net als vroeger bv 5 jaar, en kan de werkgever mij verplichten ze te laten uitbetalen ps mijn zwangeschapverlof eindigt mrt 2013

carina - 21 aug. 13:57

@Manuela: de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen opgebouwd tot 1-1-2012 kennen een verjaringstermijn van 5 jaar na het ontstaansjaar. De werkgever kan dus niet stellen dat deze dagen in 2012 genoten moeten worden, noch kan hij stellen dat bij niet genieten in 2012 ze allemaal vervallen. Vraag er dus naar waarop hij zijn vervalvisie baseert. Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 16-5-2012

Hans van Dongen - 16 mei 11:33

heb ik het goed begrepen dat alle opgebouwde vakantiedagen voor 2012 nog 5 jaar geldig zijn? Onze werkgever stelt namelijk dat alle vakantie-uren dit jaar opgemaakt dienen te worden anders zijn we ze kwijt

manuela - 10 apr. 21:29

Waar ik werk word het salaris altijd de 26 van de maand gestort, dat gebeurd al voor sinds 1990 op die manier. Nu wil het bedrijf dat plotseling veranderen naar de 1 van de maand terwijl iedereen afspraken met de bank heeft vanwege automatische afschrijvingen, hypotheek, gas/licht etc. Kan dat zomaar ? Gr Rob

Rob - 08 mrt. 20:02

@Rob d.d. 21-2: Als er geen CAO afspraken zijn gelden de algemene bepalingen/uitgangspunten van de Arbeidstijdenwet (in combinatie met het goede werkgevers-/werknemerschap): Veranderingen in het arbeidspatroon (bijvoorbeeld het rooster) moet een werkgever zo tijdig mogelijk meedelen. Bij collectieve regeling/CAO of met OR kan worden afgesproken wat daaronder verstaan moet worden. Als deze afspraken niet gemaakt zijn moet een werkgever het arbeidspatroon minstens 28 dagen van tevoren aan de werknemers bekendmaken. Alleen als de aard van het werk dat verhindert, mag hij zich beperken tot mededeling van de wekelijkse en zondagsrust. Uiterlijk vier dagen van tevoren moet de werknemer te horen krijgen op welke tijdstippen hij moet werken. Sterkte, Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 21-2-2012

Hans van Dongen - 21 feb. 11:38

Elke donderdag krijgen wij de rooster wijzigingen voor de volgende week, op onze afdeling betekent dat zo'n 50% van de medewerkers een wijziging hebben terwijl wij gewoon een rooster hebben die tot het einde van het jaar door loopt. Dit betekent voor ons dat het privé erg lastig is om te plannen ivm kinderen, afspraken etc. Zijn hier geen richt lijnen voor, er staat hierover niets in onze CAO.

Rob - 21 feb. 08:21

@Rob & @Peter: d.d. 15/2: De wettelijke verjaringstermijn van 6 maanden betekent echt het vervallen van de bewuste vakantierechten. De wettelijke minimumrechten van 2012 moeten dus voor 1-7-2013 feitelijk genoten zijn. Verval betekent ook geen recht op loon over die verloren gegane dagen. In overleg met de werkgever kan echter van het bewuste verval afgezien worden, en soms regelt de CAO al een langere vakantie-opspaarmogelijkheid. Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 15-2-2012

Hans van Dongen - 15 feb. 11:42

Als ik een dag opgeef om vrij te zijn wordt deze dag gelijk van mijn saldo afgehaald. Moeten de uren voor de aflooptermijn dus zijn ingepland voor de afloopdatum of ook echt zijn genoten voor die datum?

Peter - 15 feb. 10:48

Wat gebeurd er met de dagen die vervallen, ben je die dagen echt kwijt of moet het bedrijf deze uitbetalen. Het lijkt mij dat vakantie dagen ook een soort loon is je bouwt deze namelijk op en niets ie gratis lijkt me????

Rob - 15 feb. 10:37

@Bob d.d. 14/2: De vakantiedagen (het wettelijk minimum en de bovenwettelijke) opgebouwd t/m 2011 vallen niet onder de nieuwe 6 maanden vervaltermijn, maar onder de 5-jaars-verjaringstermijn net zoals de bovenwettelijke dagen die na 1-1-2012 worden opgebouwd. Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 14-2-2012

Hans van Dongen - 14 feb. 11:23

De dagen die voor 2012 zijn opgebouwd vallen die ook onder de nieuwe regeling of blijven deze dagen gewoon 5 jaar staan ?????

Rob - 14 feb. 10:26

Geachte heer / mevrouw, Wij bieden particuliere, commerciële en persoonlijke leningen met een zeer minimale jaarlijkse rente zo laag als 3% binnen 1 jaar tot 30 jaar terugbetaling duur periode tot enig deel van de wereld. We geven leningen binnen het bereik van Euro 10.000 tot Euro 200,000,000.00 Onze leningen zijn goed verzekerd en een maximale veiligheid is onze prioriteit;. Geïnteresseerde personen kunnen contact opnemen met ons op ViaE-mail: mrsasialoanfirm@gmail.com Houd er rekening mee dat als je below18 u niet hoeft toe te passen, al uw Info juiste wijze zal worden gecontroleerd met de landen hoge commissie, dus zorg ervoor dat je bent echt voor u van toepassing zijn. Leners INFORMATIE {1.} Namen {2.} Land [3}. Adres:. [4} Leeftijd: 5.Fax nummer: {6} Persoonlijk nummer:. {7.} Beroep: 8.Sex: {. 9} Maandelijks Inkomen: . {10} benodigde hoeveelheid: {11.} Lening duur: Met vriendelijke groet Met vriendelijke groet, Mrs Asia

Mrs Asia - 04 feb. 22:25

@R. Evers d.d. 1-2-2012: artikel 7: 638 lid 2 BW geeft aan dat de werkgever in principe binnen 2 weken op een vakantieverzoek van een werknemer moet reageren. Een CAO of een bedrijfsregeling kan hier echter ook nog wat over aangegeven. Groeten, Hans van Dongen/Steunpunt Arbeidszaken/2-2-2012

Hans van Dongen - 02 feb. 16:37

Mijn werkgever heeft aangegeven om voor 1 december een opgave te doen van mijn gewenste vakantieperiode in de daaropvolgende zomer. Bestaat er een wettelijke termijn waarbinnen mijn werkgever goedkeuring moet geven over mijn aangevraagde periode, c.q aan moet geven of mijn aanvraag wel / of niet wordt gehonoreerd.

R. Evers - 01 feb. 20:11

@Lisa d.d. 26/1: Over uw vraag lopen de juridische visies uiteen. Ik ben van mening dat tot 1-1-2012 het, puur wettelijk gezien, mogelijk was om voor de bovenwettelijke vakantiedagen (bij u een 40 uur) een andere opbouwregeling af te spreken dan voor de wettelijke basis (minimum) vakantierechten (bij u blijkbaar 160 uur). Sinds 1-1-2012 is dat in mijn ogen wettelijk gezien niet meer mogelijk. Voor de wettelijke en bovenwettelijke vakantiedagen geldt hetzelfde opbouwregime tijdens ziekte (artikel 7: 634 BW). Individuele afwijking in de zin dat er geen bovenwettelijke dagen meer tijdens ziekte worden opgebouwd is een afwijking van de wet in het nadeel van de werknemer die niet in de wet is voorzien (terwijl dat tot 2012 wel in de wet als mogelijkheid was voorzien). Vraag uw werkgever dus expliciet om een wettelijke of andere schriftelijke basis om de opbouw van bovenwettelijke vakantiedagen geheel achterwege te laten tijdens ziekte. Het verschil maken in de verlofadministratie tussen wettelijke en bovenwettelijke dagen is overigens wel mogelijk, zelfs noodzakelijk om later geen discussies te krijgen over bijv. verjaring of vervallen van bepaalde rechten. Groeten, Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidzaken / 26-1-2012

Hans van Dongen - 26 jan. 15:58

mijn werkgever verstrekt een nw contract met de volgende wijziging, mag dat zomaar? oud contract vermeldt: recht op 200 vakantieuren per jaar. nieuwe contract splits uit naar wettelijk en bovenwettelijk en vermeldt dat bij zieke alleen over de wettelijke uren vakantieopbouw plaats vindt. ik val niet onder een CAO. Het betekent ingeval van ziekte dat ik per 1-1-2012 minder vakantieuren opbouw, ( over 160 uur) mag dit zomaar?

lisa - 26 jan. 13:32

@Peter, nee dat kan absoluut niet! zoals je al zegt zijn jouw overuren vakantie dagen die je EXTRA opbouwd en deze zullen dus nooit onder het wettelijk minimum vallen. Het aantal uur dat jij per week werkt (contract uren) x4 is jou wettelijk minimum. De rest valt onder bovenwettelijke vakantie dagen. Officieel mogen deze 5 jaar blijven staan (echter wordt er binnen een bedrijf vaak een ander aantal jaar gehanteerd)

Suzan - 26 jan. 09:00

Hallo, mijn werkgever rekent overuren die ik nu maak en wil bijschrijven ook tot de wettelijke uren die dus vervallen na een half jaar. In een oude regeling die stond dat bijgeschreven overuren binnen 3 maanden opgenomen moesten worden, echter dit werd nooit bijgehouden en dus ook niet gehandhaafd. Mag de werkgever de overuren onder de wettelijke vakantiedagen laten vallen. Ik meen ooit een keer ergens gelzen te hebben dat een afspraak (buiten de wettelijke om) over vervallen van vakantiedagen niet rechtsgeldig is

Peter - 23 jan. 16:25

@Sjaak 4/1/2012: Indien de werkgever verzoeken tot opname van de in casu wettelijke (minimum) vakantiedagen (alleen voor deze dagen opgebouwd vanaf 1-1-2012 geldt een zogenoemde vervaltermijn) afwijst moet dat voorzien gaan van een gewichtige reden. Indien de werknemer daardoor nimmer zijn wettelijk minimum heeft kunnen opnemen zullen zij niet verjaren. Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 9-1-2012

Hans van Dongen - 09 jan. 14:28

Is het mogelijk om de werkgever te dwingen dat ik mijn niet opgenomen vakantie kan opnemen voordat ze vervallen ?

sjaak joosten - 04 jan. 17:52

@R. de Groot d.d. 21/12: Van de wettelijke vervaltermijn van 6 maanden voor de wettelijk minimum vakantiedagen vanaf 1-1-2012 mag men inderdaad ten voordele van de werknemer afwijken. Ik zou dat echter niet in zijn algemeenheid willen promoten, zeker niet als men zich baseert op ervaringen uit het verleden (geven geen garantie voor de toekomst). Als een werknemer echter bijv. over twee jaar een wereldreis wil maken van 4 maanden kun je doelgericht en individueel van de 6 maanden vervaltermijn afwijken. Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 21-12-2012

Hans van Dongen - 21 dec. 15:05

Kan je als werkgever zeggen dat de medewerkers het verlof gewoon 5 jaar mag laten staan? Dus ook vanaf 2012, om zo geen uitgebreide verlofadministratie te hoeven bijhouden? Bij ons zijn geen medewerkers met enorme verlofstuwmeren, dus dus we zien de extra administratieve last niet zitten..

R. de Groot - 21 dec. 11:50

Voor de oude (lees: t/m 2011) opgebouwde vakantiedagen gelden de oude opbouw- en vervalregels. Oude afspraken met de werkgever moeten gerespecteerd blijven (@r.van vliet). Afgeschreven worden de vakantiedagen conform de wens van de werknemer. Logisch hierbij is dat de vakantiedagen die het snelst verjaren of vervallen het eerst aangesproken worden (@Marloes). Net als voorheen tot 2012 is het met de nieuwe wetgeving niet wenselijk dat er een negatief vakantiedagensaldo ontstaat. Geschiedt dat wel (bijv bij korte dienstverbanden) dan is het zaak om daar afspraken over te maken (d.w.z. expliciet voorschot nemen op nog op te bouwen vakantiedagen, inhalen via extra uren draaien etc). @souad. Voor de goede orde: de nieuwe 2012-vakantiewetgeving geldt niet voor ATV, ADV, tijd-voor-tijd-overurenpotjes etc. Hans van Dongen / Steunpunt Arbeidszaken / 20-12-2011

Hans van Dongen - 20 dec. 10:54

minuren? pas van pas??

Giovanni del Aqua - 01 dec. 14:19

Hoe zit het dan met de minuren die je hebt? Want mijn werkgever zegt dat ik mijn min uren voor het einde van het jaar moet bij werken anders gaat het van mijn loon af omdat het ook bij de nieuwe wet geld. Maar het is toch zo dat de nieuwe wet pas van pas is per 01-01-2012.

souad - 03 nov. 08:47

EN vooral mogen de werkgevers eerst de boventallige verlof uren en oude afschrijven of moeten ze eerst de nieuwe wettelijke uren afschrijven.

Marloes - 31 okt. 08:43

Kan iemand vertellen wat er (wettelijk ) geregeld is mer oude dagen,die met instemming van de werkgever zijn blijven staan.

r.van vliet - 29 okt. 18:09

Reageer op dit artikel

*
*
*
Plaats mijn reactie

Thema Belastingplan 2014

Wat voor kansen biedt het Belastingplan 2014? Bijvoorbeeld van een familielid of van een derde een schenking ontvangen van maximaal €100.000 belastingvrij? Lees het in het thema Belastingplan 2014>>

Elsevier Nextens: Join the cloud

Met Elsevier Nextens kunt u voortaan altijd en overal online bij uw aangifteprogramma's en adviestools. Bekijk het filmpje>>