Winkelwagen Geen artikelen - € 0,00

Voorlopige aanslag of teruggaaf 2012

Sinds 1 november 2011 kunt u de voorlopige aanslag of teruggaaf 2012 invullen, wijzigen of stopzetten. Zijn er geen wijzigingen en heeft u al een voorlopige aanslag of teruggave in 2011, dan hoeft u niets te doen.

VA/VT 2012

De voorlopige teruggaaf (VT) is inhoudelijke en technisch gelijk aan een voorlopige aanslag (VA) voor een particulier. In feite is het een verzoek om voorlopige aanslag te laten vaststellen. Dat kan dus ook een voorlopige terugaaf zijn, bijvoorbeeld vanwege de uitbetaling van de algemene heffingskorting, aftrekposten, hypotheekrente. U kunt de VA/VT ook gebruiken om een voorlopige teruggaaf stop te zetten.

Automatisch

Als u al een maandelijkse teruggaaf in 2011 ontvangt, hoeft u verder niets te doen. De voorlopige aanslag / teruggaaf loopt automatisch door. In december 2011 / januari 2012, krijgt u automatisch de voorlopige aanslag / teruggaaf voor 2012. De belastingteruggaaf is in 12 termijnen. Waarbij de eerste termijn half januari wordt uitgekeerd. De eerste betaling bij een voorlopige aanslag moet plaatsvinden vóór 28 februari 2012. De betaling zal in 11 termijnen plaatsvinden.

Wijzigen

Tegelijk met de voorlopige aanslag over 2012 wordt een wijzigingswijzer (PDF) verstuurd. Een wijziging is nodig bij:

 • een verandering in de hypotheekrente
 • Meer of minder geschatte ziektekosten
 • het meer of minder gaan werken

Veranderingen in de regelgeving 2012

De tarieven voor 2012 zijn gewijzigd. De Belastindienst verwerkt deze automatisch in uw voorlopige aanslag 2012. Enkele nog niet definitieve wetswijzigingen hebben betrekking op een aantal aftrekposten. Deze veranderingen zijn nog niet verwerkt in uw voorlopige aanslag 2012:

 • wijziging fiscaal partnerschap: ongetrouwde samenwoners zijn ook fiscale partners als op hun adres een minderjarig kind van één van beiden staat ingeschreven;
 • algemene heffingskorting: de uitbetaling van deze korting wordt in een aantal situaties lager;
 • alleenstaandeouderkorting: de leeftijdsgrens voor het niet-inkomensafhankelijke deel van deze korting gaat van 27 jaar naar 18 jaar;
 • de arbeidskorting voor ouderen vervalt;
 • het percentage van de doorwerkbonus wordt verlaagd;
 • de regels voor de levensloopverlofkorting wijzigen;
 • de aftrek van giften aan culturele instellingen wordt met 25% verhoogd;
 • de aftrekpost voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten: de leeftijdsgrens wordt verlaagd van 27 jaar naar 21 jaar;
 • aftrekpost kosten levensonderhoud kinderen: de leeftijdgrens wordt verlaagd van 30 jaar naar 21 jaar;
 • de kindertoeslag heffingsvrij vermogen (box 3) wordt afgeschaft;

Niet sparen meer bij de Belastingdienst

Als gevolg van de nieuwe renteregeling hoeft de Belastingdienst minder rente te vergoeden aan een belastingplichtige in geval van een belastingteruggave. Hierdoor wordt het aanvragen van een voorlopige teruggave interessanter.

Schulden

De Belastingdienst verrekent de voorlopige teruggaaf met openstaande schulden wanneer er niet is gereageerd op eerder verstuurde herinneringen en aanmaningen.

CAS Programma

Met het CAS programma 2012 kan de VA/VT (IB) en VA/Schatting (VPB) worden aangevraagd.  Dit onderdeel verschijnt december 2011.

Schattingsverplichting VPB

Vanaf 2011 geldt voor de VPB dat als u akkoord bent met de voorlopige aanslag VPB u niets hoeft te doen. De schattingsverplichting is vervallen. U kunt vanaf 1 januari 2012 "bezwaar" maken tegen een voorlopige aanslag met een elektronisch Va-biljet. In 2011 kon dit alleen schriftelijk voor 11 april, de technische systemen van de Belastingdienst zijn aangepast. De mogelijkheid om op papier bezwaar te maken vervalt hiermee.

Via de internetsite van de Belastingdienst kan de voorlopige teruggaaf 2012 alvast worden aangevraagd.

Zie ookUw naam:
Uw e-mailadres:
Naam ontvanger:
E-mailadres ontvanger:
  Doorsturen

Thema Belastingplan 2014

Wat voor kansen biedt het Belastingplan 2014? Bijvoorbeeld van een familielid of van een derde een schenking ontvangen van maximaal €100.000 belastingvrij? Lees het in het thema Belastingplan 2014>>

Elsevier Nextens: Join the cloud

Met Elsevier Nextens kunt u voortaan altijd en overal online bij uw aangifteprogramma's en adviestools. Bekijk het filmpje>>