Winkelwagen Geen artikelen - € 0,00

'Eigen woning in box 3 belasten'

Mensen met een hoog inkomen meer belasting laten betalen, levert de schatkist per saldo weinig op. Bovendien zijn de negatieve effecten op de arbeidsmarkt groot.

Dat is een van de conclusies van een commissie die heeft gekeken of het Nederlandse belastingstelsel kan worden verbeterd.

De commissie onder leiding van professor Stef van Weeghel werd vorig jaar ingesteld door het ministerie van Financiën. Op het ministerie wilden ze onder meer graag weten of de manier van belastingheffing eenvoudiger kan en of de inkomstenstroom uit belasting in de toekomst stabiel genoeg is.

Aanbevelingen
Om de nodige verbeteringen aan te brengen, zijn geen ingrijpende veranderingen nodig, concludeert de commisie woensdag. Nu al scoort het belastingstelsel ‘grosso modo’ goed. Toch worden er enkele aanbevelingen gedaan, onder meer op het terrein van woningbezit, belasting op producten (btw) en belasting op milieuvervuiling.

Eigen woning
Wat betreft woningbezit stelt de commissie voor ‘geleidelijk te stoppen met de overmatige subsidie op de eigen woning’. De eigen woning moet voortaan net als ander vermogen worden belast, via de zogenoemde vermogensrendementsheffing.

Btw
Om ervoor te zorgen dat er ook op langere termijn genoeg inkomsten zijn uit belasting, stelt de commissie voor om tarieven te verhogen op ‘zaken die een stabiele bron van inkomsten vormen’. Daarbij moet gedacht worden aan een verhoging van de btw, of een bezitsbelasting op onroerend goed.Uw naam:
Uw e-mailadres:
Naam ontvanger:
E-mailadres ontvanger:
  Doorsturen

34 reactie(s)

Volkomen onrealistisch. Op dit moment betaal je geen forfait als je huis afgelost is. In box 3 zou je dan opeens . EUR 4.800 belasting per jaar betalen (bij een waarde van EUR 400.000).

Belastinggekte - 16 okt. 15:29

Waarom niet de aftrek afschaffen of beperken voor iedereen die een woning in België heeft?

Francine Coolen - 20 apr. 11:06

Elke politieke partij die de eigen woning naar box 3 wil halen moet zich realiseren dat daarmee de geloofwaardigheid van de overheid weer een knauw krijgt. Het zou niet consistent zijn om eerst aflossing te stimuleren (o.a. de wet Hille) en vervolgens de aflossers in de kou te laten staan. Je kunt ook zeggen: "te flessen".

Marcel - 14 apr. 10:58

Het goedkoopste krot kost €200.000, Voor de woz-taxatie is het een kasteel.Na een paar jaar een grote inflatoire waarde- stijging,betaal je belasting over getaxeerde lucht, want je lasten stijgen terwijl je netto inkomen met andere eigen risico's daalt. Laat men eens economisch en eerlijk werken. Subsidie voor hobbies afschaffen. De vernieler en wetsovertreder laten betalen voor de veroorzaakte schade en kosten Dat geeft minder concurrentievervalsing bij de produktie. Waarom de woning door de eigenaar zelf bewoond in BOX 3. Je moet er dan nog een hypotheek bijafsluiten om je meerlasten tekunnen betalen over een paar jaren als je aan het einde van je salarisschaal zit of alleen maar jaarcontacten kunt krijgen.Waar blijft je pensioen-opbouw dan? Dan hoef je nog niet eens ziek of werkeloos te worden. De rente-aftrek lost zich vanzelf op. Door de rente-aftrek kun je sneller een huisbetalen als starter als je eensrarters woning tegen een redelijke prijs kunt kopen. Want dezelfde woning heeft niet overal dezelfde aankoopprijs,want sommige gemeenten en makelaars houden de huizenprijzen hoog. Bij een woning bezitter valt nl wat te halen.

jacky - 13 apr. 22:17

Het wordt tijd vooor een effectieve anti belastingpartij die zuiverend werkt op de gang van zaken in politiek Nederland en aanverwant. Met grote deskundigheid en spijkerhard ook de taboes van links, rechts en vooral confessioneel aanpakken. Dus ook de uitgaven doorspittend. Uitgaven die in werkelijkheid het bestaan van de bevolking ondermijnen. Uitgaven die onfris zijn. Zo is bijvoorbeeld de immigratie veel meer geïinitieerd door de politiek dan door andere factoren. Zulks betekent ook jarenlange dubieuze beïnvloeding, manipulatie, achterhouden van feiten en wat dies meer zij. Tot in kerken en onderwijs toe. En niet te vergeten in werksituaties. Ondertussen is iedereen haast een leefwijze opgedrongen. Kost m.i. allemaal wel heel wat meer dan zes miljard euro per jaar.

Kuiper - 13 apr. 22:00

is dit de dank van altijd werken om zo de hypotheek te kunnen betalen weinig op vakantie enz. terweil een ander elk jaar op vakantie gaat alleen al van de huurtoeslag.

bennie - 13 apr. 21:58

Het verplaatsen van de eigenwoning naar box 3 vind ik een goed idee. Hierdoor kan de hypotheekrenteaftrek direct worden afgeschaft. Woning in de box 3 zal geld opbrengen voor de schatkist terwijl hypotheekrenteaftrek geld kost uit de schatkist. Over de waarde in box 3 van de woning mag je dit met je schuldverminderen. Waardoor je toch minder belasting gaat betalen in box 3. afz: prakaash@live.nl

prakaash@live.nl - 13 apr. 18:32

Schandalig voorstel. De 4% /30 % box 3 heeft al zoveel nadeel gebracht. Weet men dat niet meer? Het huis er uithalen was een kleine compensatie

Benno van der Velde - 13 apr. 17:48

De vermogensrendementsheffing de grootste zeepbel belasting ooit ingesteld. 4 % rendement is zonder risico niet haalbaar , maar je wordt er bij voorbaat al wel voor aangeslagen , Risicofactor en grote verliezen laten we buiten beschouwing. Laten we daar de eigenwoning ook in onder brengen . Fijn idee . Ik weet nog twee extra belastingen 1 ) belasting op commissies 2) belasting op lucht.

Smoesje - 13 apr. 17:32

Eindelijk gerechtigheid. De huizenprijzen zijn de laatste tientalle jaren zo gestegen, niet te vergelijken met de rente van een vermogen en wacht dacht u van de aandelen, die enorm gezakt zijn. Bovendien is het huurwaarde forfait van een hypotheekvrije woning vervallen.

janny - 13 apr. 11:34

Hoezo eigen woningbezit stimuleren, het gaat als met alles eerst stimuleren en dan weer afpakken, w.s komt dit het meest op de middeninkomens daarvan zijn er toch het meest. Van de hogere inkomens daar heb je niet veel aan dat zet geen zoden aan de dijk. Ook wel eens aan een eerlijker verdeling gedacht blijkbaar niet.Gaat de huursubsidie ook naar beneden?

jansje - 09 apr. 17:00

Een eigen woning wordt door de eigenaar zelf gebruikt. Hieruit kan de eigenaar dus nooit rendement trekken tijdens gebruik. M.i. is de eigen woning dus een gebruiksgoed net als de auto. Volgens mij kunnen ze dan beter de vrijstelling van de WOZ bijtelling ingeval van geen of lage hypotheek afschaffen.

Marcel - 09 apr. 13:37

Ik was feitelijk niet voornemens op dit artikel te reageren temeer daar met de verkiezingen voor de deur de politieke partijen alle middelen grijpen om stemmen voor zich te winnen. Zo ook voor de zoveeltste keer de hypotheekrenteaftrek afschaffen. Uit de tot dusverre verschenen reakties bespeur ik een ernstige mate van bezorgdheid onder de bevolking en vele adviseurs, en ik denk zeer terecht. Even een beknopte evaluatie: HUIDIGE STAND VAN ZAKEN: Sinds de Wet IB 2001 kennen we 2 fenomenen die al voor de nodige aftrekbeperking zorgen. De bijleenregeling (met name voor de doorstromers in veel gevallen een forse beperking van de renteaftrek) en de zwaar onderschatte 30-jaars regeling. De laastste treft veel meer eigenwoning bezitters als verwacht, immers een ieder die in 2001 renteaftrek van de eigen woning genoot, bevindt zich nu in het 10e jaar. M.a.w. nog 20 jaar renteaftrek te gaan en daarna is het exit. Dit weerhoud momenteel vele potentiele (goed verdienende) doorstromers om toch nog het "droomhuis" te kopen. Dit heeft dus ook vergaande economische gevolgen voor de samenleving en niet onbelangrijk veel mindere inkomsten voor de Staatskas (denk alleen al aan de overdrachtsbelasting) (ON)MOGELIJKHEDEN: Op de eerste plaats dient de politiek zich te bezigen met duurzame maatschappelijk verantwoorde lange termijn strategie en niet kort door de bocht ( zo niet haaks) strategie. De hypotheekrenteaftrek resoluut afschaffen is in alle gevallen uit den boze. Mag nooit gebeuren. Het verkassen van BOX-1 naar BOX-3 is een traditioneel lapmiddel wat uiteindelijk het probleem alleen maar verlegd ook al zouden daar dan min of meer passende regels worden toegevoegd. Bedenk wel dat "vergrijzing" hier met name de rekening voor de tweede keer gaat betalen. In mijn beleving dus ook geen goed alternatief. WAAR LIGGEN ER MOGELIJKHEDEN: In alle gevallen als basis een lange termijn strategie. Huidige wetgeving als basis handhaven (spaart heel veel tijd, werk en uiteindelijk geld). Plaats in BOX-1 een "eigen positie" voor het eigen huis. Gemakshalve noem ik dit even BOX 1-A. Het IB tarief van BOX !-A krijgt voor een ieder een zelfde tarief, b.v. 40% ongeacht het lage of hoge inkomen. Beperk vervolgens de hypotheekhoogte voor toepassing van de aftrek. Bijvoorbeeld tot 350.000 euro daarboven is de rente niet meer afdtrekbaar. Neem als derde maatregel een gefaseerde afbouw naar nul maar dan wel over 25 jaar, te tellen vanaf 2010 als 100. Dit laatste impliceert in 2010 nog 100% aftrekbaarheid, in 2011 nog 96% in 2012 nog 92% etc.etc. WAT BEREIK JE HIERMEDE: Er zal veel meer afgelost gaan worden (achteraf sparen) hetgeen de economisch groei ten goed komt. De grote groep jeugd (starters) heeft hiermede een veel meer toegankelijke markt, immers ook zij krijgen in het eerste jaar (ongeacht hun inkomen) 40% aftrek waardoor hun woining veel betaalbaarder wordt. De ouderen onder ons met hun reeds betaalde eigen woning kunnen financieel in rustte verder leven. Het kost de bestaande eigenwoning bezitters die zich nu in de 42% groep bevinden in het eerste jaar 2% en in de 52% groep 14%. Het inleveren van deze voordelen wordt direkt omgezet in de voordelen voor de jeugd. Wie de jeugd heeft heeft de toekomst. Het is goed voor de economisch groei en binnen 25 jaar is de Staat van het hele eigenwoning probleem af.

Will - 09 apr. 12:44

Een standaard ib tarief van 25% voor iedereen. Ik ben niet eens met de stelling om mensen die meer verdienen meer te laten betalen. Vaak wordt vergeten dat de mensen die meer verdienen ook risico's nemen, studeren enz. Mogen zij dan beloond worden. Ik zou toch de factuurstelsel van de omzetbelasting afschaffen en alle ondernemers brengen onder het kasstelsel. Nu krijgen ondernemers 10-30 dagen uitstel van betaling. De fiscus heeft een probleem als de afnemer de BTW reeds heeft afgetrokken en de factuur van zijn credieur niet betaalt. Ik denk dat de fiscus hier inkomsten misloopt. Dit kan miljoenen opleveren. Door een lagere ib tarief kan de beperking renteaftrek opgevangen worden. Een woning bezwaard met hypotheek belasten in box 3 levert weinig op, tenzij de wetgever een nieuwe interpretatie voor de eigenwoning in box 3 geeft. BTW verhogen op goederen die onder de eerste levensbehoefte vallen slaat nergens op. Voor een liter melk moet ik 9% meer gaan betalen. Al met al mag gezegd worden dat de renteaftrek een luxe is. Nederlanders zijn door de fiscus jaren verwend en dat is ook dusdanig in de maatschappij verweven dat je zonder renteaftrek in een lastige financiele positie terecht komt als de lasten niet lichter worden na de afschaffing. Hoe zit met andere eu-landen.

moon - 08 apr. 22:25

Voor ons is de situatie weer anders, zoals de overheid graag wil hebben wij onze hypotheek helemaal afgelost, daarmee besparen we als dank het eigen woning forfait. Wordt dit spaarzame gedrag straks "beloond" met het onderbrengen van onze hypotheekvrije woning in box 3, ik durf niet eens uit te rekenen wat dat extra gaat kosten. Snel verkopen, geld weggeven aan de kinderen en maar met behulp van huursubsidie gaan huren ?(Immers, we leven van een klein pensioentje, nu geen probleem vanwege de lage woonlasten als gevolg van ons spaarzame leventje...)

roadrats - 08 apr. 21:45

vast percentage ib van stel 40% over (negatieve)opbrengst. Voordeel voor starters. middeninkomen weinig verandering,hogere inkomens minder terug. Zou de woningbouw kunnen stimuleren. Eventueel grens te stellen aan hoogte hypotheek en/of duur aftrek. 096590

f.c.stom/ frits - 08 apr. 18:57

Zeer goed idee om woning in box 3 te plaatsen.Huurwaardeforfait opschroeven. Renteaftrek afschaffen. Gebruikersbelasting van de woning weer terughalen, ook voor huurders. Btw. verhogen dan betaalt iedereen mee aan geldverslindende openingen van diverse dure evenementen.Als er op een post wat overblijft (meevaller)nog meer onnodige posten opzoeken want dat geld moet op in plaats van te reserveren voor tegenvallende posten.Een hoop subsidies afschaffen voor kunst hier en kunst daar. Daar kunnen wij als normaal werkende mensen niet van leven en eten.Ik moest werken om te kunnen leven en niet voor mijn hobbij. Een paar jaren geleden wist men geen raad met het verbrassen van de meevallers.Had men die niet beter kunnen reserveren voor de tegenvallers of aflossen op de staatsschuld. Iemand die met openbaar vervoer kan krijgt subsidie, degeen die achteraf woont , of moet werken als er geen betaalbaar vervoer is wordt er voor gestraft, bestolenen uitgelachen. Pas op dat je niets terug doet.Hoezo dubbel pakken?????? jac

J.Bommel - 08 apr. 18:15

ik kan beter mijn eigen huis gratis weggeven en dan ergens gehuurd gaan zitten. De huur is goedkoper dan de eigenarenbelasting die ze willen gaan invoeren. Echt compleet belachelijk.

Peter - 08 apr. 17:36

Waarom niet de hypotheekrenteaftrek handhaven en komende jaren een trapsgewijze, progressieve verhoging van het huurwaardeforfait invoeren. Eventueel gecombineerd met een (gedeeltelijke) vrijstelling voor starters. Daarmee blijft de regeling inzichtelijk voor de huidige woningbezitters, wordt aflossing hypotheekschuld gestimuleerd, overmatige subsidiëring eigen woningbezit afgeschaft.

Dick - 08 apr. 16:19

Als dit doorgaat moet ik mijn huis verkopen. Ik woon in een duur huis waar ik heel mijn leven hard voor gewerkt heb. het gevolg is dat ik het dan niet meer kan betalen. Mijn inkomen is niet toereikend om dit op te vangen daar ik ook al extra aan de gemeent moet betalen.

Ad van Bree - 08 apr. 13:48

stel waarde huis van 400.000 hypotheek € 300.000 jaarlijkse rentelast € 15.000 (=5%) Huurwaardeforfait € 2.200 IB tarief 42% dus nu belastingvoordeel € 5.376 dus netto last = € 9.624 Woning naar box 3 dan geen belastingvoordeel meer in box 1 en heffing in box 3 over € 100.000 = € 1.200. Per saldo wordt de totale last dan dus € 16.200 ofwel een stijging met € 6.576 = € 548 per maand!!!!! =68% stijging!!!! Daarbij komt dan nog dat de waarde van het huis gaat dalen (hoezo appeltje voor de dorst). Echt waar het eigenhuis wordt dé melkkoe om de zogenaamde crisis te betalen. DIT MAG TOCH GEEN DOORGANG VINDEN. Of zal ik maar weer een hutje op de hei gaan huren!!!!

AKYO - 08 apr. 13:13

Waarom alleen de mensen pakken met een eigen woning. Laten we de huursubsidie afschaffen.

Ik - 08 apr. 12:33

De eigen woning moet in een aparte Box (4) met een vast tarief voor iedereen, stel 30%, ongeacht het inkomen. Dit is voor iedereen lager, maar het huurwaardeforfait, m.i. de slimste truc van Meneer Fiscus ooit, om de aftrekpost te beperken, komt te vervallen, dat nivelleert het nadeel. Vervolgens moet de aftrekbaarheid van de hypotheekrente gefaseerd worden afgeschaft. Dan zitten we wat dit kleine onderdeel betreft in Europa op één lijn. Veel minder onzekere variabelen, afhankelijk van een hoop willekeur voor de rijksbegroting en voor de huizenbezitter geen onaangename verrassingen op de gemeente nota, behalve het gegraai op WOZ door de gemeente zelf. Er zijn dit jaar, o.a. in "onze" gemeente, tariefstijgingen van ruim 15 % gehanteerd. Bezuinigen is één, maar plukken is er ook één. De aftrekpost voor hypotheekrente wordt niet meer met Box 1 gesaldeerd voor het bepalen van drempels voor bijzondere uitgaven. Dat voordeel voor huiseigenaren t.o.v. huurders kan m.i. nooit de bedoeling zijn in een rechtvaardige samenleving c.q. utopia.

bankwerker - 08 apr. 12:19

Ik heb een beter plan. De 1 kamer afschaffen. De 2e kamer halveren. Wachtgeld afschaffen. Het ambtenaren apparaat halveren Geen niet westerse economische vluchtelingen meer toelaten. De provincies reduceren. Maar blijf af van de eigen woning en stuur de heren die zo iets bedenken ook gelijk even de laan uit! prettige dag verder.

Jan Hosmus - 08 apr. 12:16

Wat zitten er voor een idioten in Den Haag. De waarde van ons huis is door de absurde WOZ verhogingen van gemeentewege verzesvoudigd en daar mogen we straks ook nog eens vermogensredementsheffing over betalen??? Men heeft het over bezuinigen maar ze zijn alleen maar bezig om de burgers zwaarder te belasten. Wegenbelasting schandalig verhoogd, de bezineprijs weer buiten proporties gestegen en ga zo maar door. Laten ze maar eens in het Haagse ambtenaren apparaat gaan saneren, Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat er door veel ambtenaren geen slag werk wordt uigevoerd, daarvoor worden uitzendkrachten ingeschakeld en wanneer deze te hard werken worden ze op het matje geroepen. Ik voel mij steeds minder prettig in dit Nederland.

delphine - 08 apr. 11:50

De aftrek van de hypotheek beperken in termijnen is een acceptabel middel, mits dit zeer geleidelijk wordt uitgevoerd, dit ter voorkoming van schokeffecten. De waarde van de EIGEN woning in box 3 plaatsen is daarentegen zeer onjuist en oneerlijk. Mensen die hun hele leven had gewerkt hebben, om hun woningschuld af te lossen of deze woning zelf met eigen middelen hebben betaald worden zo dubbel teruggepakt. Zij hebben immers geen schuld die van de waarde van de woning kan worden afgetrokken en betalen dus veel meer vermogensrendementsheffing (1,2 %) per jaar. Iemand die een dure woning heeft met een hoge hypotheekschuld, heeft in de toekomst weliswaar geen aftrek meer in box 1 (inkomstenbelasting) maar kan het schuldsaldo nog wel in mindering brengen op de waarde van de woning, hetgeen per saldo tot een lagere vermogensrendementsheffing leidt. Zodoende wordt "slecht" gedrag alsnog beloond en "goed" gedrag bestraft. In de aangenomen wet Hillen van 2004, is het juist de bedoeling geweest dit goede gedrag te belonen, door de WOZ bijtelling nooit hoger te laten zijn dan de aftrekpost van de eigenwoningschuld. Met andere woorden, het stimuleren van een lage of geen hypotheekschuld werd terecht goed beloond. Het plan de "overwaarde" van de woning in box 3 te plaatsen, betekent een totale ommekeer van deze wetstoepassing, zowel in de uitvoering als de doelstelling. Dit plan zal in de praktijk ook veelal een dramatisch effect hebben op de huiseigenaren van duurdere huizen met een relatief klein vermogen en laag inkomen. Zij hebben immers geen voldoende buffer of toereikend inkomen om de vermogensrendementsheffing te betalen. Veelal is deze buffer opgesoupeerd door het eigen geld aan te wenden voor aflossing van de eigenwoningschuld, dit mede gevoed door de gedachten dat het (toekomstige)(pensioen) inkomen te laag is om de rente van een hoge schuld te betalen. Het is nu juist triest te moeten veronderstellen dat deze groep mensen getroffen wordt en die groep die hoge schulden aangaan of zijn aangegaan feitelijk beloond worden dan wel gestimuleerd worden deze schulden nog te verhogen. Dit is juist de oorzaak geweest van de problemen waarin wij nu verzeild zijn geraakt. Ik mag dan ook concluderen dat het plan de "overwaarde" van de EIGEN woning in box 3 te plaatsen, de verkeerde personen treft en het slechte gedrag van een hoge schuld aangaan blijft stimuleren.

Rudo Loenen - 08 apr. 11:46

Een goed idee om de woning en de schuld in Box 3 te plaatsen. Denk wel dat je dan twee aanvullende maatregelen moet nemen. De waarde van de woning geleidelijk opnemen in box 3 en een tax credit in box 1 ter grootte van een negatieve VR heffing in box 3. Evl aan te vullen met andere waarderingsvoorschriften.

Dolf - 08 apr. 11:33

eigen woning in box III, schuld in box III ? Prima, maar dan wel een extra vrijstelling in box III voor mensen met overwaarde in hun huis. Hypotheekrenteaftrek afschaffen is niet zo moeilijk: Creeer een financiele faciliteit: een annuiteitenlening (met een plafond) tegen een laag rentepercentage. bijvoorbeeld maximaal 7 ton te lenen tegen 2,5% rente.

Peter - 08 apr. 11:09

Wat wil men nou?. Men wil dat je in 30 jaar je hypotheek aflost. Personen die een groot deel of alles hebben afgelost worden dat weer belast in box 3. Dus die worden weer gestraft omdat ze geen gebruik maken van de "renteaftrek". Is dit stimulieren van van een hypotheekvrij huis?. Dan kan je beter maar weer een tophypotheek nemen en rijk leven, want die bakstenen zijn niet te eten.

wil - 08 apr. 11:06

Eerst klagen dat de hypotheken niet worden ingelost en dan als dat gebeurt omdat het mede beloond wordt door het vervallen van de bijtelling, ineens deze mensen afstraffen door een box 3 heffing? Dit lijkt heel erg op een (favoriete kreet in de politiek) Woeker-huis affaire.

Hugo - 08 apr. 11:06

Dus als je een huis koopt van 2 ton en een hypotheek van 2 ton heb je per saldo 0. Geen bijtelling maar ook geen aftrek. Als je de vrijstelling in box 3 gaat verhogen, kun je dan ook een negatief vermogen krijgen, zodat je wel belastingaftrek hebt?

Jan - 08 apr. 10:56

Dus als je een huis koopt van 2 ton en een hypotheek van 2 ton heb je per saldo 0. Geen bijtelling maar ook geen aftrek. Als je de vrijstelling in box 3 gaat verhogen, kun je dan ook een negatief vermogen krijgen, zodat je wel belastingaftrek hebt?

Jan - 08 apr. 10:54

Als het immigranten beleid nou eens aangepakt wordt, levert dit een besparing op van 6 miljard per jaar , in plaats van het alsmaar kaalplukken van menig hardwerkend Nederlander, middels verhogingen van belastingtarieven.

finance for you - 08 apr. 10:43

Bezopen, bezopen, BOX3??? Jaja... en diegene die (politiek correct, toch?) zijn hypotheek heeft afgelost, die krijgt vrolijk 4% FICTIEF rendement voor de kiezen tegen een 30% tarief. Hoezo dubbel pakken?

Willy Wortel - 08 apr. 10:36

Reageer op dit artikel

*
*
*
Plaats mijn reactie

Thema Belastingplan 2014

Wat voor kansen biedt het Belastingplan 2014? Bijvoorbeeld van een familielid of van een derde een schenking ontvangen van maximaal €100.000 belastingvrij? Lees het in het thema Belastingplan 2014>>

Elsevier Nextens: Join the cloud

Met Elsevier Nextens kunt u voortaan altijd en overal online bij uw aangifteprogramma's en adviestools. Bekijk het filmpje>>